Siferstedt

From 1742

Adolf Siferstedt, sonson till Thor Siferstedt är en karismatisk ung man. Som yngst av konsulerna har han oftast en annan åsikt än dem. Men eftersom det räcker med att två konsuler är överens så hamnar Adolf ofta utanför. Släkten Siferstedt är dessutom fattig pga. de många bakslag deras industrier haft.

Personal tools